website
Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
From $13.50 $15.00
Show options
Save 10%
2022 Jin Jun Mei Black Tea Classic Version - Lapsangstore
Save 10%
Jin Jun Mei Black Tea Classic Version 50g/25g Tin[ZST01]

12 reviews
From $25.60 USD $28.44 USD
Bense Smoked Lapsang Souchong Black Tea - Lapsangstore
Save 10%
Bense Traditional Pine-Smoked Lapsang Souchong 50g/100g Tin[ZSY11]

2 reviews
From $41.40 USD $46.00 USD
Save 10%
Save 29%
2023 Top Grade Anji Bai 安吉白茶 Green Tea 35g Tin[GT05]

3 reviews
From $23.57 USD $33.00 USD
Zheng Shan Tea-Da Hong Pao - Lapsangstore
Sold Out
Save 29%
2023 Top Grade Lu'an Guapian六安瓜片 Green Tea 35g/60g Tin[GT11]

2 reviews
From $20.71 USD $29.00 USD
Save 10%
2023 Top Grade Biluochun Green Tea 75g Tin - Lapsangstore
Save 36%
2023 Top Grade Biluochun碧螺春 Green Tea 75g Tin[GT02]

5 reviews
From $32.14 USD $50.00 USD
Zheng Shan Tea-Smoked Lapsangsouchong - Lapsangstore
Save 10%
2023 Jin Jun Mei Black Tea Classic Version - Lapsangstore
Save 10%
2023 Jin Jun Mei Black Tea Classic Version 50g/25g Tin[ZST01]

2 reviews
From $72.00 USD $80.00 USD
Zheng Shan Tea-2021 Jin Jun Mei Black Tea Designed Version - Lapsangstore
Save 10%
Jin Jun Mei Top Grade Wuyi Black Tea 50g Tin[ZSC01]

3 reviews
From $25.60 USD $28.44 USD
Save 10%
2023 Top Grade GuZhang Golden Tea Pre-Qingming Green Tea-Lapsangstore
Save 10%
Lapsangstore Red Heart Crooked Tail Tie Guan Yin Oolong Tea 50g Tin - Lapsangstore
Save 10%
Save 17%
「Yanyu」Wuyi Rock Tea・ Horse Head Rock Rougui 51g - Lapsangstore
Save 10%
Horse Head Rock Rougui马头岩肉桂 Wuyi Rock Tea 51g Box

1 review
$79.84 USD $88.71 USD
Zheng Shan Tea-Bing Dao/Iceland Pu'er - Lapsangstore
Save 10%
Iceland Pu'er Core Region Top Grade Designed Version 50g Tin[ZSC04]

2 reviews
From $37.02 USD $41.13 USD
2023 Top Grade Spring Wind-Enshi Yulu 1 Bud 1 Leaf Green Tea 30g Tin - Lapsangstore
Save 10%
Save 29%
Save 10%
2023 Top Grade Enshi Yulu恩施玉露 Green Tea 4g Mini Bags[GT12]

2 reviews
From $23.94 USD $26.60 USD
Save 10%