website
Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
From $7.80 $12.00
Show options
FuZhou Jasmine Tea Dragon Pearl - Lapsangstore
Yuan Zheng-Green Mandarin Pu'er  90g/Bag - Lapsangstore
Save 15%
「元正」紅茶・陈皮红乌龙 80g

1 review
$23.17 USD $27.26 USD
Zheng Shan Tang 「Song-Feng-Ya-Yun」Limited Edition Box- Fei Zi Xiao - Lapsangstore
Zheng Shan Tang 「Song-Feng-Ya-Yun」Limited Edition Box - Jun Mei Hong - Lapsangstore
 Edition Products Zheng Shan Tang 「Song-Feng-Ya-Yun」LimitedBox- Lapsang Souchong Wild Tea - Lapsangstore
Zheng Shan Tang 「Song-Feng-Ya-Yun」Limited Edition Box - Aged Fir Narcissus - Lapsangstore
Zheng Shan Tang 「Song-Feng-Ya-Yun」Limited Edition Box - Shui Di Xiang-Lapsangstore
Zheng Shan Tang 「Song-Feng-Ya-Yun宋风雅韵」Limited Edition Box-Yin Jun Mei - Lapsangstore
YuanZheng Zhiwei Black Tea 250 Gram - Lapsangstore
Save 13%
「元正」紅茶・茶票シリーズ・知味(ちみ)250g

2 reviews
$132.42 USD $152.42 USD
Yuan Zheng - Mountain Spirit Series Big Tree DianHong 75g Tin - Lapsangstore
Sold Out
Yuan Zheng - Mountain Spirit Series Souchong Black Tea 75g Tin - Lapsangstore
Save 19%
Yuan Zheng - Mountain Spirit Herbaceous Fir Fir Mini Bag 56g Box - Lapsangstore
Save 30%
Yuan Zheng-Chen Pi Black Tea - Lapsangstore
Save 18%
Yuan Zheng-Chen Pi Black Tea 25g Box

1 review
From $3.27 USD $3.99 USD
Save 15%
Save 21%
Yuan Zheng-Black Tea-ShaiHong Mark One Puerh Black Tea - Lapsangstore
Save 19%
Yuanzheng Old Tree Black Tea 60g Tin - Lapsangstore